PreviousNext

RooFoil 230 MH Plus undertak

DAFA RooFoil 230 MH Plus inngår i DAFA AirVent System, og er en sterk, diffusjonsåpen duk som brukes som undertak. Duken har inte-grerte, selvklebende kanter på for- og baksiden ved overlapp.

Bruksområde
Som undertak brukes DAFA Roofoil 230 MH som selvbærende banevare i både ventilerte og ikke-ventilerte tak-konstruksjoner med en helling større enn 15°. De integrerte, selvklebende kantene ved overlapp sikrer rask montasje.

 

Airvent Divider 01

DAFA RooFoil 230 MH Plus med selvklebende kanter på begge sider sikrer optimal vedheft.

Garanti
DAFAs funksjons- og produktga-ranti dekker i 30 år. Det betyr  at DAFA påtar seg alle omkost-ninger ved levering, uttakning og montering av produktene  som inngår i konstruksjonen. 

Oversigt 

Bredde Lengde stk./m²/palle DUKO klasse EAN nr. DAFA nr. NOBB nr.
1,5 m 50 m 24 rl. / 1800 m² MH/H-normal* 5705636451855 620031982 53286425

*H-Normal monteret på fast undertag

Luk
Kontakt