PreviousNext

DAFA butyl tape til Radon

DAFA butyl tape er del av DAFA Radon System og er en elastisk tetningsstrimmel av butylgummi for feste av radonsperre.

Påføring
DAFA butyl tape brukes til å tette radonsperre tett inntil de fleste byggematerialer.

Montering
DAFA butyl tape monteres slik at radonsperren overlapper på en effektiv måte (100–150 mm) og dekker hele overflaten.
Fjern dekkfolien. Trykk DAFA butyl tape godt mot overflaten. Påfø-ringstemperatur:
+5 °C til +25 °C.

VIKTIG!
Overflatene må være helt rene, tørre og fri for fett og støv.


Radon Divider

Fordeler

  • Fester seg godt til de fleste byggematerialer
  • Fri for løsemidler
  • Tørker ikke ut, beholder elastisiteten
  • Smitter ikke av på fingre eller overflater
  • Veldig lang holdbarhet
  • Produktet inneholder ikke skadelige stoffer

 

Oversigt

Bredde/Lengde Stk. pr. ks. DAFA nr. NOBB nr. EAN nr.
20 mm x 25 m 10 ruller 620032588  53168114 5705636454429

Luk
Kontakt