DAFA AirVent System®

DAFA Airvent System er gjennomtenkte løsninger som består av produkter som gjør det praktisk og enkelt å tette byggets klimaskjermer – både på tak og fasade.

 

Produktene i DAFA Airvent System er testet og klassifisert i henhold til markedets krav. I systemet inngår blant annet folier som er velegnet til tetning av både tak og fasade.


    Luk
    Kontakt