Er du arkitekt?

Verdifull informasjon til prosjektering

Her på hjemmesiden finner du alle våre produkter som er dokumentert med tekniske opplysninger og spesifikasjoner. Du har også mulighet til å bruke eksempler på beskrivelser som gjør det enklere å utarbeide detaljerte prosjektbeskrivelser. Tekstene kan du med fordel bruke til ditt aktuelle prosjekt. Tekstene kan, akkurat som produkt- og databladene, hentes her.

I tillegg kan du dra nytte av våre kompetente medarbeidere som kan bistå med hjelp til alle former for byggetekniske spørsmål – både spørsmål knyttet til konstruksjon og spørsmål om produktenes yteevne.

Luk
Kontakt