Strategi

DAFAS VISJON 2016
Vi ønsker å bli større på utvalgte strategiske markeder med fokus på tette kunderelasjoner og utvikling av innovative kvalitetsprodukter og løsninger.

Vi skal oppnå resultater i særklasse gjennom bedre samarbeid, effektive arbeidsprosesser, høy kvalitet i alle ledd og solid prioritering av de viktigste innsatsområdene.

Vi har en arbeidsplass der lysten på suksess overskygger frykten for å feile, og vi motiveres av å nå våre mål sammen og feire våre suksesser.

DAFAS MISJON
DAFA bidrar med bærekraftige og holdbare løsninger som tetter, demper og beskytter. Vårt mål er at kunden opplever merverdi ved å samarbeide med DAFA.

DAFAS VERDIER
I DAFA har vi fire grunnleggende verdier som danner bakgrunnen for alt vi gjør:

  • Forretningsorientert
  • Ansvar
  • Forandring
  • Samarbeid


Utvikling av strategi 2016 – fokus og fornyelse

Strategien er utarbeidet i samarbeid med Vækststrategi.dk.

DAFAs strategi har kontrollert vekst som overskrift. Den inneholder elementene visjon, plan og verdier samt en strategisk handlingsplan som oppdateres løpende. Disse fire elementene danner fundamentet for utviklingen av DAFA som bedrift.


Luk
Kontakt