PreviousNext

Miljø

Produksjon med tanke på miljøet

Vi prøver aktivt å redusere miljøpåvirkningen. Gjennom løpende forbedringer av produksjonsprosessene våre, sikrer vi en stadig mer miljøvennlig produksjon.

Vi produserer grønn strøm til produksjonen
Som et ledd i vårt stadige fokus på energioptimering, har vi satt opp solceller på taket av hovedkontoret vårt i Brabrand. Anlegget produserer allerede 6 % av det samlede energiforbruket vårt. Og med kontinuerlige utvidelser av anlegget går vi en grønnere og mer bærekraftig fremtid i møte. 


Se hvor mye grønn strøm vi produserer her.

Byg Divider 02

Du kan velge DAFA med god samvittighet 
Vi søker hele tiden etter nye måter å optimere produksjonsprosessene våre på, noe som alltid skjer med tanke på miljøet. Vi følger dessuten REACH-, RoHS- og WEEE-direktivene, og prøver med det å skåne både mennesker og miljøet for farlige og giftige kjemikalier.

Samtidig sikrer vi kontinuerlig en miljøvennlig avfallshåndtering og optimal grad av gjenbruk. For eksempel gjenbrukes deler av restmaterialet vårt som kumatter i det danske landbruket, mens kun en svært liten del ender som brennbart avfall.

Vi har høye målsetninger – på vegne av miljøet
Vi arbeider mot en rekke konkrete miljømål som sikrer en stadig mer miljøvennlig produksjon, noe som blant annet resulterte i en CO₂-reduksjon på  12 % i 2014 sammenlignet med 2013.

 

Ikon _CO2_neutralt _website _Engelsk


Luk
Kontakt