PreviousNext

Kvalitet

Kvalitet er en integrert del av verdigrunnlaget vårt og måten vi arbeider og tenker på. Alle arbeidsprosessene våre, både administrative og produksjonsmessige, er kjennetegnet ved et ensartet høyt kvalitetsnivå. Ensartet kvalitet oppnår vi blant annet ved å ha fokus på stabile prosesser.

Kvaliteten er definert og forankret i arbeidsprosesser, noe som til stadighet bidrar til å sikre at løpende forbedringer skjer i kvalitetssløyfer – inkludert læring, utvikling og forebygging. Kvalitetsbevissthet og nærvær i produksjonen er avgjørende parametre for kvalitetssikringen av produksjonsprosesser. Blant annet bidrar Lean-tavler i administrasjonen og produksjonen til involvering, og skaper eierskap for kvaliteten som helhet i DAFA.

Kvalitetdivider

Økte kundekrav til kvalitetsdokumentasjon

Som leverandør til vind- og bilindustrien jobber vi innenfor skjerpede kundekrav og forskjellige kvalitetsstandarder, noe som til stadighet bidrar til å høyne kvalitetsnivået vårt. På denne måten er PPAP (Production Part Approval Process) en del av kvalitetshverdagen vår.

Videre prøver vi kontinuerlig å øke kompetansen og ferdighetene innen produksjon og oppmåling av emner, derfor investerer vi løpende i nytt produksjons- og måleutstyr.

Skjerpede kundekrav til toleranser og oppmåling av nye materialer har bidratt til den siste investeringen i optisk måleutstyr. 

Fortell oss om dine kvalitetskrav

Gjennom tett dialog med deg som kunde definerer vi rammene for innovative løsninger og kvalitetskrav. Vi betrakter oss selv som rådgivende sparringspartner, og vi tror at optimale, kundetilpassede kvalitetsløsninger skapes når fageksperter arbeider sammen mot et felles mål. Derfor kan du trygt stille store kvalitetskrav til oss.


Luk
Kontakt